1984

ПОЉА БР. 306/307
година XXX
avgust-septembar 1984.

Ликовни лајтмотив