2021

ПОЉА БР. 529
година LXV
мај–јун 2021.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: Радови са фестивала савремене уметности ДУНАВСКИ ДИЈАЛОЗИ 2021. На насловној страни: Каролина Мудрински, "Коначна поља"; Аутор свих фотографија у ликовном прилогу: Марија Црвени Зечевић

ГЛАСОВИ


ТАЈНИ ВРТ


ИЛУМИНАЦИЈЕ


ЗЛАТНА ГРЕДА


ИМЕ: УВЕ ЈОНЗОН (приредила Дринка Гојковић)


Уве Јонзон, лично


Тумачења


Поглед изблиза


РЕД ВОЖЊЕ


ДОЗИВИ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО