2022

ПОЉА БР. 533
година LXVI
јануар-фебруар 2022.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: Маја Ердељанин, радови из циклуса „Драги дневниче” На насловној страни: МАЈА ЕРДЕЉАНИН, 28. ДЕЦЕМБАР, 2022, комбинована техника на папиру, 50 х 70 cm

ГЛАСОВИ


ИЛУМИНАЦИЈЕ


ЗЛАТНА ГРЕДА


РЕД ВОЖЊЕ


ДУПЛО ДНО


ДОЗИВИ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО