Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Jovan Vilovac
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Lazar Bojanović, Milan Dunđerski, Slavko Gordić, Vićazoslav Hronjec, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Administracija i plasman: Radmila Gikić
10019
10019

232/233

godina XXIV
broj 232/233
jun-jul 1978.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Milko Valent: OTVORENI PELUD; Vladimir Bogdanović: DVE PESMERadoman Kordić: ODAKLE PESNIKU DOLAZI OBLIKDamnjan Antonijević: POHVALA GLUPOSTI, NE SAMO KNJIŽEVNOJRade Tomić: RASTAVLJEM NA DELOVEJasna Melvinger: NITKO NIJE ŽELJAN ČUDABranko Letić: PREDAVANJEGoran Simić: ŠKOLAJan Labat: RAZGLEDNICE IZ ITALIJEMarinko Soldo: DVE PESME; Andrej Živor: 4 PESMEMartin Hajdeger: FILOSOFIJA I POGLED NA SVETMaks Horkhajmer: DRUŠTVENA FUNKCIJA FILOSOFIJEPal Bender: MODIFIKACIJA PRAVILAZoran M. Mandić: DVE PESMEMLADI ENGLESKI PESNICI: D. M. Black: KRATKA POVIJEST ZAPADNE KULTURE; Alan Bold: ŽRTVOVANJE; Pete Brown: PJESMICA; Dave Cunliffe: IMA NAS SVAKOJAKIH BOJA A NEKI NIŠTA NE NAUČE; Paul Evans: MUZIČARI; Roy Fisher: ZAŠTO PRESTADOŠE PJEVATI; Robin Fulton: PROSTORI IZMEĐU KAMENJA; Adrian Henri: MESO: POEZIJA; Geoffrey Hill: OVIDIJE U TREĆEM RAJHU; Roger Mcgough: MAJKO, U ORMARU IMA VOJNIKA; Adrian Mitchell: RAPORT; Brian Patten: ČUVAR ŽELJEZNOG VRTA; Tom Pickard: FABRIKA; Tom Rowort: BILA SI U PLAVOM; Ken Smith: KAMENE PJESMERadoš Radivojević: DEMOKRATSKI PLURALIZAM SAMOUPRAVNIH INTERESA - NOVI OBLIK DEMOKRATSKOG POLITIČKOG SISTEMAMiroslav Radovanović: SOCIOLOŠKA TEORIJA I SOCIOLOŠKA PRAKSAMilenko Perović: TOMA AKVINSKI: IZMEĐU TEOLOŠKOG VINA I FILOSOFSKE VODENiko Topić: TRI PESME; Zoran Gašić: DOBRO JUTRO; Husein Dervišević: PREMAZAN MARMELADOM; Nenad Borozan: ZNANAC; Bojana Važić: PISMO; Eržebet Čanji: JUTRODamnjan Antonijević (Dobrilo Nenadić: DOROTEJ)Slavko Gordić (Dušan Vukajlović: UVOD U BOLEST) Zora Stojanović (Joan Flora: FIZIČKI SVET)Vojislav Sekelj (Branimir Šćepanović: SMRT GOSPODINA GOLUŽE)Miodrag Radović (Milorad Grujić: SVE PESME)Selimir Radulović (Ranko Jovović: DIVLJI PLAČ)Dejan Tadić (Žarko Rošulj: LUDAJNICA)KRITIČKI IMENIK: Jovan Delić (Julijan Tamaš: IZMEĐU KNJIŽEVNE TEORIJE I INTERPRETACIJE; Tatjana Cvejin: NEVIDLJIVI DAROVI; Juraj Tušjak: SAGRADIĆU ČAROBNI ZAMAK; Jovan Petrović Podunavski: JUTRO NA DUNAVU; CRVENO SAZVEŽĐE)LIKOVNI NOTES: Andrej Tišma: IZLOŽBA GRUPE ZA VIZUELNU UMETNOST Q5)Dušan Radak: ANTI PESMA; Petar Joksimović: ZIDANJE VRŠAČKE KULE