Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Jovan Delić, Milan Dunđerski, Dragan Ćopić, Simon Grabovac, Miroljub Radojković, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Ljubinka Malešević
12435
12435

263

godina XXVII
broj 263
januar 1981.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Petar Joksimović: DUGMADJeži Grotovski: ONAKAV KAKAV SI POTPUNJirži Veltruski: ČOVEK I PREDMET U POZORIŠTUAndre Elbo: POZORIŠNI KODFranko Rufini: SEMIOTIKA POZORIŠTADušica Pavkov: ORAHMilan Bunjevac: SEMIOTIČKO PISMORadoslav Lazić: ASPEKTI SEMIOTIKE TEATRABudimir Žižović: NOĆNE PROFESIJE; Zoran Jovanov: DVE PESME; Stijepo Mijović Kočan: PIJESME; Đorđe Kuburić: DVE PESME KUĆNI FILOSOF IDEOLOGIJA TEHNIKA I OZBILJNIJE (razgovor sa Nenadom Miščevićem)PUTEVI (H. Sabgir: stihovi; A. Brusilovski: grafike)Boško Tomašević: POETSKOĐerđ Špiro: JEDNOMINUTNE NOVELEBiserka Cvijetičanin: REVOLUCIONARNI SVIJET SEMBENEA OUSMANEAMihajlo Dušan Benka: PORODIČNI ODNOSIStanoje Makragić: DVE PESME; Sonja Krstanović: PRIBLIŽAVANJE; Milovan Radenković: KORAVladimir Albahari: SNOBUĐENJE ILI BUĐENJE U SNU RONALDA GRIMESAMladen Stojanov: SKICE ZA ESEJ O ODNOSU KULTURE I RADARale Nišavić: TREBA LI REĆI; Zoran Lekić: TRIM STAZA; Lučijan Turika: SEDEO JE U PRVOJ KLUPI; Ileana Ursu: DVE PESME; Bojan Jovanović: ČETIRI HAIKUAJovan Komšić: DIKTATURA PROLETARIJATA I SOVJETITvrtko Kulenović (Milan Bunjevac: VREME U DRAMI)Denis Poniž (Mirko Zupančić: POGLED U DRAMU)Branko Maširević (Hans Magnus Encensberger: NEMAČKA, NEMAČKA, IZMEĐU OSTALOG; PROPAST TITANIKA)Ivan Negrišorac (Nemanja Mitrović: SAN RATA)Branko Čegec (Ivan Tolj: OTOČANKA)Selimir Radulović (Zoran Gaši: OČEVIDAC)Milorad Stojević (Ivica Župan: GUJA U NJEDRIMA)Živojin Nikolić (Ljubiša R. Mitrović: SAMOUPRAVLJANJE I DIKTATURA PROLETARIJATA)Vinko Srhoj (Konrad Fiedler: O PROSUĐIVANJU DELA LIKOVNE UMETNOSTI - MODERNI NATURALIZAM I UMETNIČKA ISTINA)Miroljub Radojković: JEDAN GLAS ZA MNOGO SVETOVA? (povodom XXI generalne konferencija UNESCO-a u Beogradu)Milan Cerovina: EKSPERIMENTIZMI IZVEDBE (osvrt na karakteristike ovogodišnjeg "Malog pozorja")Živorad Vidojković: TRČANJE; Zoran Vuković: TRI PESME; Petar Cvetković: MRVICA