2020

ПОЉА БР. 525
година LXV
septembar-oktobar 2020.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: Изложба младих вајара са Косова и Метохије “Безимени”, одржана у Малом ликовном салону 5–16. 10. 2020. На насловној страни: скулптура Славише Михајловића, ТОРАКС, ковано гвожђе, 46 х 61 х 15 cm

ГЛАСОВИ


ВРТ: ФРАНКЕНШТАЈН (приредио Владимир Гвозден)


ИЛУМИНАЦИЈЕ


ЗЛАТНА ГРЕДА


ЛИЦЕ


РЕД ВОЖЊЕ


ДОЗИВИ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО