Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Jovan Delić, Milan Dunđerski, Dragan Ćopić, Simon Grabovac, Miroljub Radojković, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Ljubinka Malešević
12894
12894

265

godina XXVII
broj 265
mart 1981.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Ivan Negrišorac: DVE PESMEMirko Zurovac: UMJETNOST KAO VEČNA POTREBAStefan Žulkjevski: PREDLOZI ZA TEORIJU RECEPCIJE KNJIŽEVNIH DELANortrop Fraj: KNJIŽEVNI ARHETIPOVIMilan Damnjanović: AKTUELNOST BEKONOVOG DELATomaž Šalamun: DRUGI ČOVEKJasna Melvinger: SLIJETANJE NA RODOSFerenc Bodrogvari: TELEOLOGIJA I REVOLUCIONARNI POGLED NA SVETIvan Zamoda: TRI PESMEJore Luis Borges: ŠETALIŠTE JULIONadin Gordimer: UMILNI ZMIJIN GLASĐorđe Pisarev: SKICE ZA BAROKNI ROMAN (8)Nebojša Raičević: OBRADA PREDMETA; Jasna Manjulov: U DIVLJINI; Manojle Gavrilović: ĐAVO U BRDIMA, Radmila Lazić: CRTEŽ; Irina Hardi Kovačević: DVE PESME; Natalija Dudaš: ČUDORolan Bart: NIKAD NAM NE USPEVA DA GOVORIMO O ONOME ŠTO VOLIMOStevan Kordić: ŠTA JE "TO"?Danko Grlić: O ČEMU JE RIJEČ? (odgovor M. Damnjanoviću)Dimitar Mirčev: POLITOLOŠKA ISTRAŽIVANJA PRAKSE SAMOUPRAVNOG PREOBRAŽAJAJelena Stakić (Dezmond Moris: OTKRIVANJE ČOVEKA)Nikola Poplašen (Prvoslav Ralić: NOVE LJUDSKE POTREBE I REVOLUCIJA)Boško Tomašević (POVIJET KNJIŽEVNIH TEORIJA, priredio Miroslav Beker)Nikola Vujčić (Horhe Luis Borhes: PRIRUČNIK FANTASTIČNE ZOOLOGIJE)Žarko Aćimović (Slobodan Selenić: PRIJATELJI)A. D. Badnjar (Jovan Ćirilov: NEKO VREME U SALCBURGU)Selimir Radulović (Predrag Palavestra: KRITIKA I AVANGARDA U MODERNOJ SPSKOJ KNJIŽEVNOSTI)Radoslav Milenković (Dževad Karahasan: KAZALIŠTE I KRITIKA)Nada Milinkov (NAUČITE PJESAN, izbor iz savremene poezije jugoslovenskih naroda i narodnosti)Denis Poniž (Tomaž Šalamun: METODA ANĐELA; ISTORIJA SVETLOSTI JE NARANDŽASTA; MASKE)Milivoj Nenin (Todor Terzić: KNJIGA LJ)Rale Nišavić (Petko Vojnić Purčar: KAMENO ŽITO)Vladimir Kopicl (Nenad Grujičić: LINIJE NA DLANU)U MEĐUVREMENU: Petar Jović: TAJANSTVENI NEIMARI I EGZOTIČNI KRAJOLICI IZA SIVILA SVAKODNEVICE; Milan Cerovina: DVA FILMA Bela Čorba: KAKO, KAKO NE; Petar Gudelj: SVETLOST IZ EGIPTA; Vuk Milatović: OSTRVO