Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Vicko Arpad, Jovan Delić, Milan Dunđerski, Dragan Ćopić, Simon Grabovac, Miroljub Radojković, Julijan Tamaš, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Ljubinka Malešević
12972
12972

267

godina XXVII
broj 267
maj 1981.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Pal Bender: 4. MAJ 1980.Armando Černjul: TITO - REVOLUCIONARNI PUBLICISTRadoš Smiljković: KLASNI KARAKTER DRUŠTVENE ULOGE KPJ U RATU I REVOLUCIJIDušan Popov: REALNA ROMANTIKA (o poeziji u listovima vojvođanskih brigada)Draško Ređep: NA TRGU SLOBODERadovan Pavlovski: TITOVA ZADOVIJED; Kalman Feher: TRENUCI BESMRTNOSTI; Slavko Almažan: VELIKO OBEĆANJE; Ištvan Konc: KUĆA U UŽIČKOJ; Mihal Babinka: PRED IMENOM JEDNIM; Tatjana Cvejin: TITO; Ali Podrimija: TEBI, TITO; Žarko Aćimović: TITO; Miron Kanjuh: VOŽD U EPOHU MIRA; Dejan Tadić: KUĆA U KOJOJ JE BIO TITONikola Poplašen: POTREBA REVOLUCIJE KO REVOLUCIJA POTREBEMišel Giomar: MODERNI ROMAN I NADREALIZAMVeliks Vodička: GENEZA KNJIŽEVNIH DELA I NJIHOV ODNOS PREMA ISTORIJSKOJ STVARNOSTIDenis Poniž: PRILOZI ZA TEORIJU KIBERNETIKE LITERATURERadu Flora: PROZNI IZRAZ NA RUMUNSKOM JEZIKU U NASBranimir Donat: GROTESKA U PRIČAMA ULDERIKA DONADINIJAMihail Rendžov: AMFORA; Vojislav Knežević: CRTAJUĆI MRAK; Vojislav Karanović: SUDBINA TOČKA; Nenad Bojić: PRIČAViktor Jerofejev: LJUBAV (pripovijetka u osam poglavlja)Petko Vojnić Purčar: OPROŠTAJ OD SUBOTICEVasilije Radikić: RUČNI SAT S DATUMIMAEdoardo Sangvineti: DOPISNICE; Milan Paroški: TRSKARalf Tenior: STIHOVI I PROZA; Božica Jelušić: U HLADNJAKU SU RIBESilvia Dražić: BUDIMPEŠTANSKA ŠKOLA I SKICA PROBLEMAPal Šandor (Fried István: RECEPCIJA JUGOSLOVENSKE NARODNE POEZIJE U MAĐARSKOJ KNJIŽEVNOSTI OD KAZINCIJA DO JOKAIJA) Dragan Koković (Stipe Šuvar: POLITIKA I KULTURA)Miroljub Radojković (Tomislav Jantol: SOCIJALIZAM I JAVNOST)A. D. Badnjar (Slobodan Selenić: PRIJATELJI)Mirjana Gavanski (Milica Mićić Dimovska: POZNANICI)Vojislav Sekelj (Goran Tribuson: SNIJEG U HEIDELBERGU)Tvrtko Kulenović (Elio Vitorini: GRADOVI SVIJETA); Radoslav Milenković (Dragan Klaić: KRECOVA DRAMATURGIJA)Boško Tomašević (Vilijem Blejk: VJEČNO EVANĐELJE)Milan Cerovina: UMETNIČKI USTUPCI UKUSU ILI NEDOSTAJANJE KVALITETNIJEG RADA (II)Stevan Stanić: RAT I REVOLUCIJA NA SLIKAMA BOŽIDARA BOŠKOVIĆAZoran Đerić: U SOBU. U SOBI