Izdavač: NIŠJP "DNEVNIK" UDS, NOVI SAD
Direktor: Jovan Smederevac
Urednik: Franja Petrinović
Redakcija: Silvija Dražić, Zoran Đerić, Petru Krdu, Arpad Lošonc, Miroljub Radojković; Cvetan Dimovski (tehnički i likovni urednik)
Lektura: Mirjana Stefanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić (sekretar redakcije)
15967
15967

356

godina XXXIV
broj 356
oktobar 1988.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Česlav Miloš: O NEIZRECIVI SVETE FORMIKrešimir Nemec: ROMAN U RAZDOBLJU KNJIŽEVNE ISCRPLJENOSTIBranko Anđić: REDITELJI ROMANABogdan Kosanović: FORMALIZAM I DAUGAVPILSKA SIŽEOLOGIJAJani Virk: SPAVAM U FRIŽIDERUČeslav Miloš: HRONIKEPetar Vujičić: NEOBUHVATNI ČESLAV MILOŠMilan Tripković: JAVNOST I JAVNO MNENJEDragan Koković: TOLERANCIJA I PLURALIZAM KULTURALjubiša Despotović: TOLERANCIJA I SLOBODALuka Santrač: FRAGMENTI O TOLERANCIJIVladimir Cvetković: FILOZOFIJA POLITIČKOG DIJALOGAPaul Celan: PISMA; PREPISKA PAULA CELANA SA PETREOM SOLOMONOMPREPISKA PAULA CELANA SA MARGUL ŠPERBEROMMilenko Stojičić: SAN U TURŠIJI ILI KUĆA NA DVIJE STRAH-VODEDejan Simonović: PUSTINJSKI LISACMilko Valent: MEKA OKIDANJA STANDARD; Peter Božik: TRADICIJAZlatko Benka: VIRDŽINIJA; Eržebet Juhas: JANUAR; Ištvan Apro: NAJNIŽA TAČKA; Stevan Ileš: BELA LUTKAAlpar Lošonc: KOMENTAR?Oto Fenjveši: SLUČAJ "UJ SYMPOSIONA" IZ 1983.Oto Horvat: PESMEAleksandar Carić: LOPTICE, BURETARI; Zdravko Kecman: MISTIK TRAKLUMETNOST SE BAVI OPOMENAMA (razgovor sa Dušanom Kovačevićem)I JA SAM IZAŠAO IZ GOGOLJEVOG "ŠINJELA" (razgovor sa Arkadijem Arkanovim)Đorđe Kuburić: IT'S ONLY ROCK'N'ROLLGojko Čelebić: ZRELA HERTA IIJan Mekjuen: UTEHA STRANACA (IX)Slobodan Lazarević: SLIKARSTVO VLADIMIRA VELIČKOVIĆA U SVETLU TRADICIJEOto Tolnai: PISMO BOJANU BEMU U PARIZAleksandar Trešnjić: LIKOVNA SCENAAleksandar Milosavljević: SVLAČENJE SOPSTVENE KOŽE (22. BEOGRADSKI INTERNACIONALNI TEATARSKI FESTIVAL)Vladimir Momčilović: PITANJA EKUMENIZMA (Petar Čebić: EKUMENIZAM I VJERSKA TOLERANCIJA U JUGOSLAVIJI)Goran Stanković: OPASNOST KATASTROFE (Džonatan Šeli: SUDBINA ZEMLJE)Radomir D. Đorđević: NA PUTU BEZ PUTA (A. Kjels: TAOIZAM); Milanka Petrović: OPROBAN RECEPT (Igor Mandić: ZBOGOM, DRAGI KRLEŽA)Milivoj Nenin: POSEDOVANJE IZVESNOSTI (Oskar Davičo: SVETLACI NESLIČNI SEBI)Zoran Đerić: TRI PRIMERA INDIVIDUALIZACIJE (Goran Babić: DJEČJI GROB; Dušan Patić: ČIODA; Miodrag Raičević: ČARAPE U TRAVI)Zulja Daki: TOČKA I MRAVI (Krešimir Mićanović: DOK PRELAZIM ASFALT)Saša Radonjić: POD KIŠOBRANOM MELANKOLIJE (Branko Čerec: MELANKOLIČNI LJETOPIS); Zoran Đerić: POEZIJA KAO PRIVATNA STVAR (Mirjana Božin: VEROISPOVESTI) Ivan Negrišorac: OPISNO TRUNJE