2019

ПОЉА БР. 517
година LXIV
мај-јун 2019.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: Пети међународни уметнички симпозијум Арт линкс (20–31. мај 2019) На насловној страни: Милена Грегорчич „Линије и транспаренце”

ГЛАСОВИ


ВРТ


ИЛУМИНАЦИЈЕ


ЗЛАТНА ГРЕДА


ИМЕ


РЕД ВОЖЊЕ


ДОЗИВИ


РАЗМЕНА ДАРОВА


КО ЈЕ КО