2023

ПОЉА БР. 539
година LXVIII
јануар-фебруар 2023.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајт мотив: Избор изложби одржаних у Новом Саду у 2022. години. На корицама: Татјана Мартицки, Rusted landscape IV, графика, 59 x 79 cm, 2019.

ГЛАСОВИ


ЗЛАТНА ГРЕДА


РЕД ВОЖЊЕ


ДОЗИВИ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО