Izdavač: NIŠJP "DNEVNIK" UDS, NOVI SAD
Direktor: Direktor Jovan Smederevac
Urednik: Franja Petrinović
Redakcija: Silvija Dražić, Zoran Đerić, Petru Krdu, Arpad Lošonc, Miroljub Radojković; Cvetan Dimovski (tehnički i likovni urednik)
Lektura: Mirjana Stefanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić (sekretar redakcije)
14890
14890

348/349

godina XXXIV
broj 348/349
februar-mart 1988.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Miroslav Antić: PARAFRAZE; Enes Kišević: ŠTO MI TO SUNCE HOĆE REĆIJirgen Habermas: MODERNO I POSTMODERNOTomislav Reškovac: MODERNA, AVANGARDA, POSTMODERNAPeter Bürger: SVAKODNEVLJE, ALEGORIJA I AVANGARDASteffan Mensching: NESTVARAN IZLET S ROSOM L.Delimir Rešicki: OTIĆI ĆU U SEČUAN DA TAMO UMREM S PANDAMAEROTIČKI RAZLIKOVNI ZIJEV - razgovor sa Goranom RemomGoran Rem: BLIŽI SU MALI VESELI PIONIRIVlaho Bogišić: HRVATSKE PROZNE OSAMDESETE, PRINOVE (tipološki nacrt)Janez Vrečko: KONSTUKTIVIZAM U SLOVENIJI - AFIRMACIJA POJMA (II)Jaroslav Ivaškjevič: KUPANJE KONJAKrešimir Bagić: ABECEDA SNIJEGA; Tatjana Margeta: JUČER JE DANAS BILO SUTRABranko Maleš: BEISPIEL NUMMER 22; Branko Čegec: VOZAČ THOMASA BERNHARDA; Miloš Đurđević: STILL I'M GONNA MISSING YOU; Alen Galović: YOUNGSTERS; Krešimir Mićanović: OIL RESISTANT; Marinko Plaziblat: GUSTI ŠIZUrs Widmer: SJEĆANJE NA SNEGULJICUDamir Miloš: DVOBOJMiroslav Mićanović: PRUŽI SVOJ JEZIK I NE BUDI LJUBOMORANSava Damjanov: TRI ODREDNICE IZ MALE ENCIKLOPEDIJE KNJIŽEVNIH POJMOVAAtila Balaž: NOĆNI INTERMECOIvan Ladislav Galeta: PRIJEDLOG ZA REALIZACIJU FILMA "V.I.R.â.G."Zoran M. Mandić: UČENJE POEZIJENikica Petković: NOVI PRILOZI ZA BIOGRAFIJU E. P.Ljubomir Pauzin: IZMEĐU TEBE I MENETanja Kovač: DIVNA ISABEL SOMOGYJovanka Nikolić: UZALUD POKUŠAVA DA ŽIVI U SKLADU SA SVOJIM GODINAMAVojislav Knežević: PESME POVOJNICE; Vlatko Majić: URBSŽeljko Kipke: NEVJESTINIH HILJADU LICAHrvoje Božičević: "OBLAČIĆI" U PERSPEKTIVIMilan Živković: CONFUSION IS SEXBalint Sombati: NOVA UMETNIČKA PRAKSA (1966-1978)Alpar Lošonc: PROTIVREČNOSTI JEDNE EMANCIPATORSKE TEORIJELjubiša Despotović: SLOBODNO VREME I KULTURNE POTREBE MLADIHBlagoje Baković: TRI PESMEBojan Jovanović: MAGIJSKA KONTROLA PROMENEPavel Getejanc: PREDSTAVE O RATU; Darko Nikolić: NIŠTA NIJE IZGUBLJENOPORODICA CVETAJEV (prevela s poljskog Biserka Rajčić; razgovor Ane Žebrovske sa Anastasijom Cvetajevom)Jan Mekjuen: UTEHA STRANACA (IV)Arkadije Arkanov: RUKOPISI SE NE VRAĆAJU (IX)Zoran Đerić: MARGINALNA KNJIŽEVNOST; Alfred Miersch: BEZ BUDUĆNOSTIKrešimir Bagić: HARMONIZIRANJE KAOSA Želidrag Nikčević: SRICANJE BUDUĆE TIŠINE (Dragan Grbić: UNUTRAŠNJA ARHEOLOGIJA)Boris Bakal: O SUMNJAMA I STRAHU (Klaus Mann: PREKRETNICA)Arijana Paradžik: MARULOVA PLAVCA NOVA (Tonko Maroević: DIKE TER HVALJENJA)Sibila Petlevski: STRAH OD METAFORE (Zvonko Maković: IME)Dragana Tomašević: DOKUMENTI JEDNOG ŽIVOTA (Oskar Vajld: SOCIJALIZAM I LJUDSKA DUŠA - DE PROFUNDIS)Ljubiša Despotović: POTREBA UTOPIJE ILI UTOPIJA POTREBE (Vukašin Pavlović: POREDAK I ALTERNATIVA)Milena Davidović: NEZAPOSLENOST U BEOGRADU (S. Mihailović, B. Kuzmanović i G. Zajić: NEZAPOSLENA OMLADINA BEOGRADA)Mihajlo Pantić: PRIPOVEDANJE I PROPOVEDANJE (Voja Čolanović: ZEBNJA NA RASKLAPANJE)Radmila Gikić: ZAMKE PATETIKE (Slavenka Drakulić: HOLOGRAMI STRAHA); Saša Radonjić: POETIKA DETALJA (Oto Horvat: GDE NESTAJE ŠUMA)Aleksandar Milosavljević: MOGUĆNOST DRAMATIZACIJE (Miloš Crnjanski: ROMAN O LONDONU, Borislav Pekić: BESNILO); Dušan Patić: POETSKA PROZA (Miodrag Kajtez: PODŠIŠAVAJUĆI SE)Boris Kulenović: ZIMSKI UGOĐAJ