2019

ПОЉА БР. 518
година LXIV
јул–август 2019.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: 58. Венецијански бијенале. На насловној страни: Литвански павиљон награђен Златним лавом; перформанс-опера СУНЦЕ И МОРЕ (МАРИНА); ауторке: LINA LAPELYTE, VAIVA GRAINYTE AND RUGILE BARZDZIUKAITE; фотографије: Љиљана Малетин Војводић

ГЛАСОВИ


ВРТ: НОВА ИТАЛИЈАНСКА ПОЕЗИЈА (изабрао и с италијанског превео Дејан Илић)


ИЛУМИНАЦИЈЕ


ЗЛАТНА ГРЕДА


РЕД ВОЖЊЕ


ДУПЛО ДНО


ДОЗИВИ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО