Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Jovan Delić, Milan Dunđerski, Dragan Ćopić, Simon Grabovac, Miroljub Radojković, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić
11678
11678

254

godina XXVI
broj 254
april 1980.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Abdulah Sidran: UTOPLJENICIDunja Jutronić-Tihomirović: JEZIK, POJEDINAC I DRUŠTVONoam Čomski: JEDNA ELEMENTARNA LINGVISTIČKA TEORIJAAnđelko Vuletić: SMEŠNA SLIKA (I PRILIKA)Ginter Gras: MAGLAJovica Aćin: AKTIVNA FILOLOGIJARolan Bart: ODLOMCI LJUBAVNOG GOVORAOto Tolnai: GLEDAM SVOJE LICEHUMANISTIČKO ISKUSTVO (razgovor između E. Froma i R. Evansa)Obrad Savić: ANATOMIJA ISTORIJE, ANATOMIJA LJUDSKE PRIRODEDušan Balan: LETNJA KIŠA; Mladen Srđan Volarević: BALKANSKA VRTEŠKADaša Šašić: GNOMSKI ELEMENTI DELA ČINUA AČEBEIvana Vuletić: SIMBOLIČNOST SNOVA U STAROM ZAVETUMilan Damnjanović: SMISAO ESTETSKOG MORALA (povodom smrti Etjena Surioa)Nikola Grdinić: PSIHOLOŠKI SMISAO I PSIHOLOŠKO ZNAČENJE KNJIŽEVNOG DELABožur Hajduković: ISKUŠENJA KRITIČKOG PRISTUPAMiro Vuksanović: SRETANJE SA SRETENOMŽeljko Umiljnović: DVE PESME; Žarko Aćimović: TRG; Jasna Vuković: ZAPIS O NAMA; Miljurko Vukadinović: DVE PESME; Nikola Cincar Popovski: SPASAVANJE SMRTI; Nikola Vujčić: TRI PESMESaša Hadži Tančić: NA PROBIBoško Tomašević: MORE; Miroslav Dimitrijević: TUTANKAMOM KUPI POREZE; Boro Kapetanović: DVE PESME; Kemal Mujičić: DVA, ČINI MI SE, VRLO LJUBAVNA SONETA; Željko Ivanković: UTRKA PUŽEVAJelena Stakić: NOLITOVA "PSIHOLOŠKA BIBLIOTEKA"Dževad Karahasan (Tvrtko Kulenović: LEKTIRA)Dragoljub Jeknić (Dragoslav Vojvodić: DVOJNIK IZ KNEZ MIHAILOVE ULICE)Ivica Župan (Dubravko Jelčić: HRVATSKI NARODNI I KNJIŽEVNI PREPOROD)Slaviša Nikolin Živković (MUMONKAN, prevod i pogovor: David Albahari)Momir Vojvodić (Momir M. Marković: PRIBOR ZA VATRU)Vida Tomić (Đoko Stojčić: STRAHOTE RAJA)Vuk Milatović (Slobodan Kalezić: SJENKE I STVARI)Goran Bujić (Branka Slijepčević: DVOGLAVA AGNEZA)Miodrag B. Šijaković (Jelena V. Cvetković: UZNEMIRENI VID VREMENA)Branko Maširević: RUKA; Ljiljana Domić: TRI PESME; Andrej Živor: OTKRIĆE