Izdavač: NIŠJP "DNEVNIK" UDS, NOVI SAD
Direktor: Direktor Jovan Smederevac
Urednik: Franja Petrinović
Redakcija: Silvija Dražić, Zoran Đerić, Petru Krdu, Arpad Lošonc, Miroljub Radojković, Đorđe Pisarev i Slobodan Radošević; Cvetan Dimovski (tehnički i likovni urednik)
Lektura: Mirjana Stefanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić (sekretar redakcije)
4885
4885

330/331

godina XXXII
broj 330/331
avgust-septembar 1986.

GDE JE ŠTA
LICE: Slavko Mihalić
Slavko Mihalić: PREDSKAZIVANJASlavko Mihalić: POVRŠNOST JE U UMJETNOSTI NEOPROSTIVA
RELIGIJA U SAVREMENIM USLOVIMA
Branislav Peterman: JEDNO VIĐENJE BUDUĆNOSTI RELIGIJAEsad Ćimić: SUŠTINA MARKSOVOG NOVOG ATEIZMA ILI POVIJESNOG HUMANIZNASlobodan Antonić: VERSKA SLOBODA I POLITIČKA TOLERANCIJADragoljub B. Đorđević: SOCIOLOGIJA RELIGIJE PRED NOVIM IZAZOVOMDarko Tanasković: POSTOJI LI CRKVA U ISLAMU?Miroljub Jevtić: IDEOLOGIJA ISLAMSKOG PREPORODA – FUNDAMENTALIZMAVladimir Momčilović: KATOLICIZAM U LATINSKOJ AMERICIEugen Verber: SAVREMENA JEVREJSKA MISAO I PRAKSAMario Nobilo: POLITIKA VATIKANA PREMA RADNIČKOM POKRETU I PROGRESIVNIM PARTIJAMA U NESVRSTANIM ZEMLJAMA U RAZVOJUMiroljub Radojković: HRIŠĆANSKA CRKVA I BORBA ZA NOV INFORMACIONI I KOMUNIKACIONI POREDAK U SVETUBorut Zupan: ODNOSI CRKAVA PREMA MIROVNIM POKRETIMA
POEZIJA
Arnold Slucki: ISTERIVANJE IZ RAJATomislav Marjan Bilosnić: NIKAKVOG ČUDA NEMA; Nina Živančević: KOMAD VOĆA; Jovan Stezovski: CELINA; Mihal Đuga: ARS POETICA; Vojislav Knežević: PRE/PARIRANJE; Rale Milenković: SADA I OVDE; Pero Zubac: MASKA
ASPEKTI PROZE
Mihail Bahtin: JEDINSTVO HRONOTOPABeata Tomka: KRATKA PRIČA KAO STRUKTURALNA PARODIJAHelmut Hajsenbilet: JESEN PRIČAMagdolina Danji: JESEN NAŠIH PRIČAEržebet Juhas: PODNEVNA SVETLOSTKornelija Farago: PROZA POTRAGE ZA IDENTITETOMIvana Baltić: ZAOKUPLJENOST KAFKOM
PROZA
Mihajlo Pantić: IGRESava Damjanov: RAZGOVOR SA DŽ. L. K. (VOĐEN JEDNOG SNEŽNOG, SPARNOG OKTOBARSKOG POPODNEVA 29. IX 2056)Branko Anđić: NARCIS, OPET
ANTROPOLOŠKE TEME (II)
Bojan Jovanović: MAGIJA REKLAMNOG UBEĐIVANJARadmila Gikić: UMESTO RAZGOVORA (MARKO ČELEBONOVIĆ 1902–1986)Bela Hamvaš: THREE POINTS HENRI MUR
MIŠLJENJA
Nina Živančević: (RORŠAHOVA) MRLJA NA RUHU SAVREMENE SRPSKE KRITIKE
NOVE KNJIGE
Milivoj Nenin (prikaz „Antologije Albatros“ Gojka Tešića)Goran Rem (prikaz knjige „Avans za danas“ Jasne Melvinger) Zoran Đerić (prikaz knjige „Anatom senke“ Milana Dunđerskog)Ivana Antonić (prikaz knjige „Šest predavanja o zvuku i značenju“ Romana Jakobsona)Ivana Živančević (prikaz knjige „Socjologia komunikacji literackiej, Problemy rozpowszechniania i odbioru literatury“ Janusz Lalewicz)Draško Ređep (prikaz knjige „Zemna svetlost“ Veselina Masleše)U ZNAK ALHEMIJE I METAFIZIKE XLII VENECIJANSKI BIJENALE „UMETNOST I NAUKA“