2023

ПОЉА БР. 541
година LXVIII
мај–јун 2023.

Ликовни лајтмотив

Изложбе приређене у Малом ликовном салону од марта до јула 2023. године. На корицама: Весна Перуновић, Дом и припадање, 2022, објекат. Изложба одржана 17–28. 7. 2023.

ГЛАСОВИ


ДОЗИВИ


ВРТ: ПАТРИК ВАЈТ (приредили Наташа Кампмарк и Алекса Васиљевић)


ИЛУМИНАЦИЈЕ


ЗЛАТНА ГРЕДА


РЕД ВОЖЊЕ


РАЗМЕНА ДАРОВА


КО ЈЕ КО