Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Jovan Delić, Milan Dunđerski, Dragan Ćopić, Simon Grabovac, Miroljub Radojković, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Ljubinka Malešević
12933
12933

266

godina XXVII
broj 266
april 1981.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Radovan Pavlovski: PREPOZNAVANJEMilorad Belančić: IMA LI REDA U ISTORIJISnežana Veljančić Akpinar: PREDISLAMSKA KULTURA ARABIJERada Iveković: ZA JEDNO DRUKČIJE VIĐENJE INDIJSKE KULTUREVladimir Kopicl: PODUPRTE PESME (III)Gotfrid Ben: LEPA MLADOSTFilip Levin: ŽETVA; Dušan Radak: VEČERI ČARAPANeda Miranda Blažević: TRAŽENJE KONTINENTAMarek Hlasko: LEPA DEVOJKATadeuš Borovski: SUSRET S DETETOM; Dragan Simović: DVE PESME; Blagoje Baković: DVE PESMEMilenko Fržović: PESMA VELIKOG SRCA; Dragan B. Đoković: TERENCIJEVA STRPLJIVOST; Petar Vukov: O ŽIVOJ KNJIZI; Milko Valent: ALF LAJLA VALAJLADragan Milinković: S MAKLUANOM POSLE MAKLUANAAtila Balaž: CUNICULUS (odlomak iz romana)Radovoj Stanivuk: NOVA FOTOGRAFIJAJanoš Banjai: ZEČEVI SU ANĐELIFuad Muhić: REALNOST "REALNOG SOCIJALIZMA"Nikola Vujčić: CVOKOĆUĆIFilipa Fut: NIČE: PREVREDNOVANJE VREDNOSTIJeša Denegri: APOLINER I AVANGARDAMilan Damnjanović: REČ JE O ONOME O ČEMU NIJE REČ (odgovor Danku Grliću)Borislav B. Milić: SVE STVARI SU NA TAVANUZlatomir Milošev (Milan Kovačević: TELEOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA)Dunja Jutronić Tihomirović (Branko Vuletić: GRAMATIKA GOVORA)Stjepan T. Šimić (Ivan Cvitković: MARKSISTIČKA MISAO I RELIGIJA)Grozdana Šarčević (Srba Ignjatović: POETIZAM STRIPA)Sava Damjanov (Božo Vukadinović: ANTOLOGIJA SRPSKE FANTASTIKE)Denis Poniž (Milan Jesih: VOLFRAM)Simeun Simić (Nikola Vujčić: TAJANSTVENI STRELAC)Goran Bujić (Tomislav Marjan Bilosnić: ZARIO RUKU U SRCE)Momir Vojvodić (Vera Primožić: NAD IZVOROM TAJNE)Milan Cerovina: UMETNIČKI USTUPCI UKUSU I SHVATANJU PUBLIKE, ILI NEDOSTATAK KVALITETNOG RADAJaroslav Turčan: 12. JUGOSLOVENSKI KOLOKVIJUM O SLOBODNOM VREMENU MLADIHAndrej Tišma: EGZISTENCIJALIZAM OBOJEN SETOMEftim Kletnikov: DVE PESME; Momčilo Paraušić: TOPLI GUŠTER; Peter Šinkovič: IZ SONETNOG VENCA