Izdavač: NIŠJP "DNEVNIK" UDS, NOVI SAD
Direktor: Jovan Smederevac
Urednik: Franja Petrinović
Redakcija: Silvija Dražić, Zoran Đerić, Petru Krdu, Arpad Lošonc, Miroljub Radojković; Cvetan Dimovski (tehnički i likovni urednik)
Lektura: Mirjana Stefanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić (sekretar redakcije)
15913
15913

355

godina XXXIV
broj 355
septembar 1988.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Selimir Radulović: I - DOLAZI NOĆAlpar Lošonc: HABERMAS VERSUS DERIDA I KRITIKA DIONIZIJSKE DUHOVNOSTINenad Daković: VRLI, OBIČNI SVETZvonko Kovač: KASNI CRNJANSKIZoran Subotički: KO MI SE SMEJE?Robert Hodel: JEZIK, GLAVNI LIKOVI I SIMBOLIKA "SEOBA"Genadi Aleksejev: SVAKOG JUTRAZlatko Kramarić: MODERNIZAM I DRUŠTVENI POKRETILjubiša Despotović: OMLADINA I EKOLOGIJA - OD POTREBE DO PODRAŽAVANJAVojislav Knežević: JASTUČE ZA IGLEDraško Ređep: SMRT VREMENA (ili Vuk Krnjević o prvim i potonjim stvarima)Selim Arnaut: RADOSNI DRUGAR UŽASA (nad pjesništvom Stevana Tontića)Miodrag Drugovac: LIRSKI PODSTICAJ (o poeziji Rista Vasilevskog)Tomislav Domović: PRIJATELJI KORAČAJU PERIFERIJOM Fabio Dopliker: OSENČENA MASKAGordana Đilas: TEKNER; Radivoj Stanivuk: UMRTVLJEN NA PUČINIAleksandar Bošković: RAZUMETI MITDžefri Kerk: ODNOS MITOVA I NARODNIH PRIČAKlod Levi-Stros: ČETIRI VINEBAGO MITAPol Riker: SIMBOLIČKA FUNKCIJA MITOVABojan Jovanović: ZLATNO DOBA I STRAH OD ISTORIJEGoran Samardžić: O MARY LYDejan Tadić: ČOVEK KOJI SE VRATIO U MIRODOLBojan Mušćet: 18-KARATNI ZANOSSlobodan Kljajić: KEJRale Nišavić: OKOVI ZA TODORA KADIĆAGojko Čelebić: ZRELA HERTA IJan Mekjuen: UTEHA STRANACA (VIII)Zoltan Šebek: SPEKTAKULARNI VAŠAR (BIJENALE VENECIJA 1988)Aleksandra Trešnjić: LIKOVNO PISMOAleksandar Milosavljević: SPALA KNJIGA NA TRI SLOVA (YU FEST '88)Nenad Grujičić: TUGINE TUGE TUGA (Povodom teksta OJKAČA/OJKANJE, BLAMAŽA/BLAMIRANJE Marije Kleut)Zoran Subotički: ŠKOLSKE VEŽBICE (Radmilo Đurović: NEKA DRUGA LJUBAV)Zoran Đerić: NI BUDNICE, NI USPAVANKE (Miljenko Jergović: OPSERVATORIJA VARŠAVA)Ivana Živančević Sekeruš: PROBLEMI VREDNOVANJA (Miodrag Radović: KNJIŽEVNA AKSIOLOGIJA)Milovan Tatarin: U ODBRANI NEGIRANE VEĆINE ("TRIVIJALNA KNJIŽEVNOST")Zoran Đerić: TAKO SE POČINJE (Selim Arnaut: KROV)Julijana Matanović: LEPE I JEDNOSTAVNE PRIČE (David Albahari: JEDNOSTAVNOST)Saša Radonjić: U HERETIČKOM OGLEDALU (Tomislav Domović: HERETIK NA 10 NAČINA); Stevan Perić: OGNJILO I DAŽDOktavio Paz: U PROLAZU