Izdavač: NIP "DNEVNIK"
Direktor: Direktor Vitomir Sudarski
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Vicko Arpad, Jovan Delić, Milan Dunđerski, Dragan Ćopić, Simon Grabovac, Miroljub Radojković, Julijan Tamaš, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović
Administracija i plasman: Ljubinka Malešević
13032
13032

268/269

godina XXVII
broj 268/269
jun-jul 1981.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Petru Krdu: SAČEKAJ VREMESreten Petrović: MARKSISTIČKA ESTETIKA DANASSTERIJINA AUTOBIOGRAFIJAMiron Flašar: O BIOGRAFU STERIJIRAZGOVOR S MATOM MILOŠEVIĆEM O STERIJINIM "RODOLJUPCIMA" (razgovarao Radoslav Lazić)Radoslav Lazić: TRAKTAT O LAŽISlobodan A. Jovanović: STERIJINO DELO DANASJ. G. Kurdjavcev: FILOSOFIJA ČOVEKA U STVARALAŠTVU DOSTOJEVSKOGBoris de Šlezer: O TRI NOVELE DOSTOJEVSKOGSimon Grabovac: SNIMAK DUŠEHugo fon Hofmanstal: KONJIČKA PRIPOVETKATine Hribar: PRINCIP TEHNOPOETIČNOSTIIvan Tolj: ŠTA OSTAJEJovan Koteski: TRI PESME; Miljurko Vukadinović: PRIMEĆUJEM DA SAM UBIO LAVA; Božidar Brežiščak Bagola: OSVJEŽENJE; Nikica Petković: SODOMA I GOMORA ČEKAJU BUS; Radomir Rajković: SLIKA; Đurđa Miklaužić: CRTEŽ; Ratimir Pavlović: ODAKLE DOLAZI VREMEMiroslav Prokopijević: KAKO NE ČITATI HEIDEGGERA?Johannes B. Lotz: ŠTA JE OD HEIDEGGEROVOG MIŠLJENJA UNETO U BUDUĆE FILOSOFIRANJEKarl Heinz, Volkmann Schluck: TEHNIČKI SVET I UDESMichael Theunissen: ŠTA JEST DANASMilorad Milenković Šum: ĐAVO TUČE SVOJU ŽENURobert Lovel: DVE PESME; Đerđ Petri: JEDNOJ ČESTITOJ DAMIJulijan Tamaš: KNJIŽEVNA KRITIKA I ESEJ DRAŠKA REĐEPARale Nišavić: TRI PESME; Mileta Đonović: ČOVA; Boro Kapetanović: MUŠKARACRadivoj Stepanov: ČITANJA I KONTROVERZE U PRAVNOJ MISLI SOCIJALISTIČKOG SAMOUPRAVLJANJAĐoko Stojičić: DVE PESMEDragoslav Neškov: NEKI ASPEKTI RAZMATRANJA INTERESA I NJIHOVOG OSTVARIVANJAMiroljub Radojković: SAKRALNI SUBJEK DRUŠTVENOG KOMUNICIRANJABranko Maširević (Kazimir Maljević: SUPREMATIZAM-BESPREDMETNOST)Julijan Tamaš (Miroslav Egerić: SREĆNA RUKA)Vojislav Sekelj (Andrej Živor: DOKUMENT)Vojislav Sekelj (Jovan Dunđin: PRESEKA)Nebojša Vasović (Zbignjev Herbert: ZAŠTO KLASICI)Nebojša Vasović (Odisej Eliti: IZABRANE PESME)Nebojša Vasović (Nikita Stanesku: STANJE POEZIJE)Nebojša Vasović (Darinka Jevrić: IŽICE)Zoran D. Čukić (Dimitar Solev: DREN)Veljko Krulčić (Harold Foster: PRINC VALIJANT)Mirjana Vujasinović (Gael Greene: PLAVO NEBO BEZ BOMBONA)Radovan Grandić (Vasilije Damjanović: OBRAZOVANJE I PROIZVODNI RAD UČENIKA)Marek Vavškjević: IZVORI I NOVI TOKOVI (beleška o savremenoj poljskoj književnosti)Jezdimir Radenović: O JEDNOJ MERI ZA JEDNU MERU (zapis o pozorišnoj kritici)Rale Nišavić: NA IZVORIŠTU PESNIČKE REČIMilan Uzelac: POKUDA CRVU; Radivoj Šajtinac: KAKO ĆEMO OTVORITI KONZERVU