Izdavač: NIŠJP "DNEVNIK" UDS, NOVI SAD
Direktor: Direktor Jovan Smederevac
Urednik: Franja Petrinović
Redakcija: Silvija Dražić, Zoran Đerić, Petru Krdu, Arpad Lošonc, Miroljub Radojković; Cvetan Dimovski (tehnički i likovni urednik)
Lektura: Mirjana Stefanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić (sekretar redakcije)
15589
15589

347

godina XXXIV
broj 347
јануар 1988.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Ernesto Sabato: DVA BORHESAMirko Zurovac: OBJEKTIVNOST ESTETSKIH VRIJEDNOSTIMilan Damnjanović: ŠTA JE VREDNOSTBoris Kulenović: KIŠA JE STALAAdam Zagajevski: SAOPŠTENJEPetar Vujičić: ZA NOVO, VREDNO POZNANSTVOJanez Vrečko: KONSTRUKTIVIZAM U SLOVENIJI - AFIRMACIJA POJMASlobodan Antonić: PET KORAKA DO POVESNOSTIEftim Kletnikov: VEJAVICAVladimir Garjanski: ISTI PETLOVI, ISTI GRČEVI; Dara Sekulić: ZLATO, PRSTENUmberto Eko: OPŠTA SEMIOTIKA I FILOSOFIJA GOVORAZoran Milutinović: FIGURE UMETNOSTI (o Prokletoj avliji Ive Andrića)Božica Jelušić: POGLAVICA SEALTH NA SUNCUMihajlo Pantić: USPOMENE NA KNJIŽEVNE SEZONE 1980/1987.SUMNJAM DA POSTOJE NEKE NAROČITE INOVACIJE U LITERATURI (razgovor sa Svetislavom Basarom)Svetislav Basara: RUKOPIS KAPETANA KVINSDEJLAŽelidrag Nikčević: DA LI DA MU VERUJEMO?Miljurko Vukadinović: KAKO NAPISATI VEĆ NAPISANU PRIČUSimon Grabovac: ISKORAK IZ IGRE (Svetislav Basara: NA IVICI)Oktavio Paz: VALENSIJA 1937-1987.Ljubiša Despotović: KULTURNE POTREBE MLADIHSamir Sadiković: ODGOVOR RUDOLFA GORDONA SVOJIM RODITELJIMASlaviša Nikolin Živković: KAPSULA ISKUŠENJA; Milijana Vukadinović: ŽIVE ŽIVOTINJE; Slobodan Ristić: GNOMI; Dragana Vuković: ROB NOĆIArkadije Arkanov: RUKOPISI SE NE VRAĆAJU (VIII)Jan Mekjuen: UTEHA STRANACA (III)Zoran Đerić: JEDANAESTERAC U POLUFINALU (Vojislav Despotov: PADA DUBOK SNEG)Nenad Grujičić: AMBIS JEDNOG IZBORA (PESME U LISTANJU, IZBOR STIHOVA IZ EDICIJE "PRVA KNJIGA" MATICE SRPSKE)Relja Knežević: UM, UMETNOST, SOCIJALNOST (Albreht Velmer: PRILOG DIJALEKTICI MODERNE I POSTMODERNE)Đorđe Kuburić: NESVAKIDAŠNJA KNJIGA (Italo Kalvino: POD SJAJEM JAGUARA); Nenad Šaponja: DVOJNIK TRAŽI ŠEST LICA (Milenko Pajić: NOVE BIOGRAFIJE)Dobrivoje Stanojević: SENTIMENTALNOST IZMEĐU VREMENA I PROSTORA (Miroslav Toholj: GOSPODAR SRCA) Simon Grabovac: DNEVNIK VAPIJUĆEG ROMANOPISCA (Judita Šalgo: TRAG KOČENJA) Vladan Panković: SUDBINE ATOMSKIH ISTRAŽIVANJA (Robert Jung: SVETLIJE OD HILJADU SUNACA)Boris Kulenović: ZIMSKA MELANHOLIJAZoran Đerić: VATRENO KRŠTENJE (Saša Radonjić: LICA NALIČJA)Lepa Mlađenović i Sanja Milojević: PRVI SUSRET FEMINISTKINJAOto Horvat: BAŠTENSKE MAKAZE