Izdavač: NIŠJP "DNEVNIK" UDS, NOVI SAD
Direktor: Jovan Smederevac
Urednik: Franja Petrinović
Redakcija: Silvija Dražić, Zoran Đerić, Petru Krdu, Arpad Lošonc, Miroljub Radojković; Cvetan Dimovski (tehnički i likovni urednik)
Lektura: Mirjana Stefanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić (sekretar redakcije)
15644
15644

350

godina XXXIV
broj 350
april 1988.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Jovan Zivlak: ZDENACSlavomir Mrožek: MALA PISMAVojin Matić: GRUPNI NARCIZAM I ISTORIJABeata Tomka: KNJIŽEVNOTEORIJSKA MISAO U MAĐARSKOJ KNJIŽEVNOSTI U JUGOSLAVIJI POSLE II SVETSKOG RATAŠtefan Augustin Dojnaš: U SENCI; Petko Vojnić Purčar: PUTOVANJE KA CRNOM MORUSara Kofman: OPERACIJA KALEMLJENJARože Laport: GLAS, PRISUSTVO, UNIŽENO PISMOKristin-Bisi Gliksman: DEKONSTRUKCIJA I MARKSISTIČKA KRITIKA FILOZOFIJEMajkl Ondatje: KING KONG SREĆE VOLIS STIVENSAVladimir Visocki: ČASOVNICI JAVEVasa Pavković: SEKSTINA; Nikola Šanta: TRETMAN; Bela Balint: SOBNI PRITVORRadoman Kordić: KOMIČNI FALUSMalgožata Baranovska: EROTSKA MAŠTAMarija Komornjicka: LJUBAVKarol Ižikovski: ALHEMIJA TELADonald Bartelmi: KORTEZ I MONTEZUMAZoltan Šebek: STRAŠILATahar Ben Želun: SVETA NOĆSubotin Živanka: KATARZAMiloš Lišanin: PISMO IZ SOBE KOJA SE SUŽAVAMarija Jakim: BUDNO OKO; Milosav Mirković: ČELAREVO, VIDIKJanoš Bata: UTEHA; Petar Božik: POSVETA NA KRAJU; Laslo Geber: OSPISANI SVET; Ištvan Ladanji: KUĆI ĆU SE VRATITI I JA; Silvester Varga: BAČKAEva Toldi: ISPISANI SVETVesna Majstorović: UTOPIJSKA ISTINAVladimir Cvetković: ZAKLJUČANI UM I UTOPIJABalint Sombati: NOVA UMETNIČKA PRAKSA (II)Bojan Jovanović: AGREGACIJSKO-MAGIJSKI POSTUPCI SVADBENOG OBREDAJelena Rančić: PEKINŠKA NOĆ; Martin Prebuđila: KOPIJAArkadije Arkanov: RUKOPISI SE NE VRAĆAJU (X)Jan Mekjuen: UTEHA STRANACA (V)Zoran Đerić: SIROMAŠNA POEZIJASaša Radonjić: MLADI PESNICI - HIPERPRODUKCIJA ILI ZLATNO DOBA?Selim Arnaut: ZBIR KNJIŽEVNIH KADROVA (Goran Simić: CUT - PREGLED MLADE KNJIŽEVNOSTI BiH); Miljana Aksić: LICE U OGLEDALUNebojša Kuzmanović: VOLJA U SLUŽBI DESTRUKCIJE I INSTRUMENTALIZACIJE - BOŽJI IŽENJERING (Ignacio de Loyola: NAČELA JEZUITA)Samuel Boldocki: STVARALAČKI NEMIR (Miroslav Dudok: GLUTINACIJA TEKSTA U SLOVENAČKOM I SRPSKOHRVATSKOM JEZIKU)Nenad Šaponja: SAŽET PUT DO SMRTI (Mihajlo Pantić: VONDER U BERLINU)Milovan Tatarin: OBRTANJE KLASIČNE PERSPEKTIVE (Branislav Krivokapić: JARAC OTKUPITELJ)Miroljub Stojanović: NA DNU (uz 35. festival jugoslovenskog kratkometražnog i dokumentarnog filma)Aleksandar Milosavljević (Jelena Vlatković: BRUTOV NOŽ)Aleksandar Milosavljević: OPŠTE U POJEDINAČNOM (Jelena Vlatković: BRUTOV NOŽ)Boris Kulenović: FASCINANTNO PLAVETNILOSaša Radonjić: POEZIJA - PROSTOR ILI VRIJEME?