2019

ПОЉА БР. 519
година LXIV
септембар–октобар 2019.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: Фестивал савремене уметности Дунавски дијалози 2019 На насловној страни: ДУНАВ +: ГОРДАНА КУЧ (Црна Гора), Ликовни салон КЦНС; све фотографије: Марија Црвени

ГЛАСОВИ


ИЛУМИНАЦИЈЕ


ЗЛАТНА ГРЕДА


ИМЕ


ЛИЦЕ


РЕД ВОЖЊЕ


ДОЗИВИ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО