2024

ПОЉА БР. 546
година LXIX
март-април 2024.

Ликовни лајтмотив

Изложба 50 лаких комада Маринеле Кожељ, одржана 25. 3 – 5. 4. 2024. у Малом ликовном салону КЦНС. На корицама: фотографија са поставке. Сви објекти и слике рађени су у текстилу.

ГЛАСОВИ


ДОЗИВИ


ВРТ: КЊИЖЕВНОСТ И ЕКОНОМИЈА (ПРИРЕДИО ВЛАДИМИР ГВОЗДЕН)


ИЛУМИНАЦИЈЕ: (НЕ)МОЋ ЖЕНСКОГ АУТОРСТВА (ПРИРЕДИЛЕ ЗОРАНА СИМИЋ И ЈЕЛЕНА ЛАЛАТОВИЋ)


ЗЛАТНА ГРЕДА


РЕД ВОЖЊЕ


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО