Izdavač: NIŠJP "DNEVNIK" UDS, NOVI SAD
Direktor: Jovan Smederevac
Urednik: Franja Petrinović
Redakcija: Silvija Dražić, Zoran Đerić, Petru Krdu, Arpad Lošonc, Miroljub Radojković; Cvetan Dimovski (tehnički i likovni urednik)
Lektura: Mirjana Stefanović
Administracija i plasman: Radmila Gikić (sekretar redakcije)
15853
15853

353/354

godina XXXIV
broj 353/354
jul-avgust 1988.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Žorž Bataj: PSIHOLOŠKA STRUKTURA FAŠIZMAAgneš Heler: KULTURNI POKRETIDžon Bart: RAZMIŠLJANJA O MINIMALIZMUVojin Matić: PROSTORI UMETNIČKIH VREDNOSTITatomir Teroman: SNEGZlatko Kramarić: O FUNKCIJI STIHA U DRAMIJEDNOSTAVNOST U UMETNOSTI JE KRAJNJI CILJ (razgovor sa Milivojem Nikolajevićem)Herbert Markuze: O BENJAMINUSamuel Veber: ČITANJE BENJAMINAArno Minster: ERNST BLOCH I WALTER BENJAMIN; ELEMENTI ANALIZE JEDNOG SLOŽENOG PRIJATELJSKOG ODNOSAFilip Ivernel: SUMNJE - OD ERNSTA BLOCHA DO WALTERA BENJAMINAIv Kobri: WALTER BENJAMIN I JEZIKDragica Stojanović: KUVARICAHulio Kortasar: MEBIJUSOV PRSTENPavlo Tičina: LJUŠTILA MAJKA KROMPIRSlavko Jendričko: SAHRANITE ME U TETRAPAKU; Zoran Ćirić: SVETLOST; Žarko Dimić: KROZ PROZOR; Svetlana Gajinov Nogo: KOLESNICAVera Vasić: OD JEZIKOSLOVNE NORMATIVNOSTI KA NORMIA. D. Švejcer: NORMA: NASTAVAK I RAZVOJA. Bamgboze: JEZIČKE NORMEB. Schlieben: SOCIOLINGVISTIKA: RAZVOJ I VAŽENJE JEZIČKIH NORMIDamir Kalogjera: NEKOLIKO NAPOMENA UZ GENERALIZACIJE O POJMU NORME U JEZIKUNena Smiljanić: VALOVI; Mariana Dan: MOZART KUGLAAleš Debeljak: MIRČE ELIADE: SVETLO I KREATIVNA HERMENEUTIKABojan Jovanović: MIT I MITOMANSTVOBalint Sombati: NOVA UMETNIČKA PRAKSA (V)Dragana Aleksić: OTVARANJE; Sabina Terzić: IZA ZAVESE; Kristina Nikolovska: TIŠINA; Dušan Patić: VODENI CVET; Ferenc Kontra: OPADANJE LIŠĆA; Boško Tomašević: PONAVLJANJEMarija Kleut: OJKAČA/OJKANJE, BLAMAŽA/BLAMIRANJE (povodom teksta Nenada Grujičića: VELIKA BLAMAŽA MARIJE KLEUT)Nebojša Kuzmanović: PROBLEM ELITE (Hose Ortega Y Gasset: POBUNA MASA)Radomir D. Đorđević: ELEMENTI TEORIJE SELJAŠTVA I NJEGOVA AKTUELNOST DANAS (Henri Mendras: SELJAČKA DRUŠTVA)Mihajlo Pantić: ZBORNIK O PANKU (PANKERI, pripremio Vladimir Anđelković)Tanja Perić Polonijo: LINGVISTIKA TEKSTA (Mirna Velčić: UVOD U LINGVISTIKU TEKSTA)Ljiljana Kolenić: RAZMEĐE EPOHA (Andrija Kačić Miošić: RAZGOVOR UGLEDNI NARODA SLOVINSKOGA; Matija Antun Reljković: SATIR ILITI DIVJI ČOVIK) Milanka Petrović: ŽIVA PROŠLOST (Branislav Petronijević: SPIRITIZAM); Radmila Gikić: POLEMIČKI ESEJI (Rada Iveković: SPOROST - OPOROST)Nenad Šaponja: KOITOFEST U POZORIŠTU SENKI (Dejan Simonović: KROJAČ IZ ULMA)Zoran Đerić: ZNAŠ LI PESNIČE SVOJU DUŽNOST (Želidrag Nikčević: OSEĆAJNA ARHITEKTURA)Saša Radonjić: IZNEVERENO OČEKIVANJE (Jovan Nikolić: ĐURĐEVDAN)Saša Radonjić: NOVA EDICIJA KNJIŽEVNE OMLADINE BIH (Kasim Ihtijarević, Žarko Milenić, Antun Lučić, Ljupko Račić)Aleksandar Milosavljević: PROBLEMI POBEDNIKA (23. BEOGRADSKA REVIJA ALTERNATIVNIH MLADIH SCENA)Aleksandra Tešnjić: U NOĆISanja Pilić: SRCE U BOJLERU; Gabor Filep: STVARI